Hvis du er en af de mange tusinde danskere, som lider under et afhængigheds betinget misbrug af eksempelvis receptpligtig medicin, alkohol, spil eller stoffer, kan det vise sig at være nødvendigt med professionel hjælp for at du kan komme ud af misbruget – og blive på det rette spor. Derfor kan det anbefales, at du – eller en af dine nærmeste – undersøger mulighederne for behandling på et misbrugscenter i Danmark.

Hvordan foregår behandling på et misbrugscenter?

Når du lader dig indskrive på et misbrugscenter med henblik på behandling af din afhængighed, vil du efter eventuel afgiftning eller afrusning dels indgå i et gruppe terapi forløb, dels modtage individuel behandling med særligt udgangspunkt i din unikke historie og dit misbrug. Du vil være indlogeret i trygge omgivelser uden adgang til de afhængighedsskabende stoffer eller aktiviteter. Og du vil have støtte og omsorg døgnet rundt fra dygtige misbrugskonsulenter.

Bliver jeg kureret for mit misbrug på et misbrugscenter?

Selv om den mest populære og anvendte behandlings metode hedder Minnesota kuren, er det måske lidt misvisende at tale om, at du bliver kureret. Du får under opholdet på et misbrugscenter en behandling, som skal øge din bevidsthed om de mekanismer, som fører til misbruget, således at du kan undvige disse i fremtiden. Du får de mentale og kognitive redskaber til at bygge dit liv op på ny. Og du opnår livslang støtte og venskab fra mennesker, som vil dig det bedste, og som vil hjælpe dig med dette projekt.

Behandlingscenter Stien – et misbrugscenter med høj succesrate

Hos Behandlingscenter Stien anvendes en modificeret model af Minnesota kuren som afsæt for misbrugsbehandlingen. Langt de fleste misbrugsramte, som har gennemgået et behandlings forløb hos Behandlingscenter Stien, er kommet videre med en tilværelse fri for misbrug og afhængighed.

Læs mere, og kontakt Behandlingscenter Stien, på behandlingscenter-stien.dk